to shiver, tremble, quiver, quake ne demek

  1. to shiver, tremble, quiver, quake : titremek