to underline ne demek

  1. to underline : altını çizmek

altını çizmek ile ilgili cümleler

  1. altını çizmek
    underline