to undo, to demolish, to quash, to change (money) ne demek

  1. to undo, to demolish, to quash, to change (money) : bozmak