to use, employ, to treat (in any manner), to deal ne demek

  1. to use, employ, to treat (in any manner), to deal : kullanmak

kullanmak ile ilgili cümleler

  1. İngilizceyi etkili kullanmak için konuşulduğu kültürü anlamanız gerekir
    To use English effectively, you need to understand the culture in which it is spoken
  2. uçak kullanmak
    aviate