tongue-tied, hesitant ne demek

  1. tongue-tied, hesitant : tutuk

tutuk ile ilgili cümleler

  1. Pencere tutukluk yapıyor.
    That window is jammed.
  2. Kapı tutukluk yapıyor.
    The door is jammed.