without him, without her, without it ne demek

 1. without him, without her, without it : onsuz

onsuz ile ilgili cümleler

 1. sevgim sonsuza dek sürecek
  Love in my heart is forever
 2. Şimdi ve sonsuza dek özgür ol
  Now and forever be free
 3. sayılabilir sonsuz
  countably infinite
 4. iyonsuzlaşma hızı
  deionization rate
 5. sonsuz dürtü yanıtlı süzgeç
  IIR filter