again ne demek

 1. again : bir daha
 2. again : gene
 3. again : tekrar

tekrar ile ilgili cümleler

 1. tekrar edebilir misiniz?
  Could you repeat that please
 2. Bunu tekrar açıklayabilir misiniz?
  Could you explain that again?
 3. Eğer senin yerinde olsam üniversite sınavı için tekrar çalışırdım
  If i were you i would study for the university exam again
 4. Erdoğanın karısı, kendi annesinin iki ay kadar çok hasta olduğunu, fakat ondan sonra tekrar Ankara'ya gittiğini söyledi.
  Erdogan's wife said that her mother had been sick for two months but had then gone back to Ankara.
 5. Büyük kutunuzdan aldığı saati size tekrar vermezse hakikati annesine söylemek mecburiyetinde kalacaksınız, değil mi?
  If he doesn't give you back the watch he took out of your big ches, you'll have to tell his mother the truth, won't you?