assiduous ne demek

  1. assiduous : bezmeyerek çalışan
  2. assiduous : çalışkan

çalışkan ile ilgili cümleler

  1. çalışkan
    hardworking
  2. Bildiğiniz gibi öğrenciler çok çalışkan.
    As you know, the students are very diligent.