cardiac ne demek

  1. cardiac : kalbe ait
  2. cardiac : kalple ilgili