deliberation ne demek

  1. deliberation : düşünüp taşınma
  2. deliberation : görüşme
  3. deliberation : oylaşım
  4. deliberation : üzerinde düşünme