development ne demek

 1. development : gelişme
 2. development : geliştirme

geliştirme ile ilgili cümleler

 1. geliştirme aracı
  development tool
 2. yazılım geliştirme çevrimi
  software development
 3. yazılım geliştirme kütüphanesi
  software development library
 4. sistem geliştirme çevrimi
  system development cycle