difficult ne demek

 1. difficult : geçimsiz
 2. difficult : güç
 3. difficult : zor

zor ile ilgili cümleler

 1. zor kurtulduk
  We had a narrow escape
 2. Yunanca öğrenmesi en zor dillerden biridir
  The Greek language is one of the most difficult languages to learn
 3. Çalışmak zorunda olmak
  To be obliged to work
 4. Diaspora terimi anavatanlarını terketmeye zorlanmış etnik gruplar için kullanılır
  The term diaspora is used to refer to any ethnic population induced to leave their traditional ethnic homelands
 5. Gramer öğrenmek zorunda mıyım
  Do i have to learn grammar