disharmony ne demek

  1. disharmony : ahenksizlik