dissoluble ne demek

 1. dissoluble : erir

erir ile ilgili cümleler

 1. Herhangi biri bu bilgiyi içerir
  anyone includes this information
 2. resmini gösterir misin?
  can you show me your picture?
 3. resmini gönderir misin?
  can you send me your picture?
 4. Sorarsak cevap verir misiniz?
  If we ask, will you answer?
 5. Size ürününü öneririm
  I recommend this product