ethnography ne demek

  1. ethnography : etnografya