executor ne demek

  1. executor : icra eden
  2. executor : vasiyet hükümlerini yerine getiren kimse
  3. executor : vasiyeti infaz memuru