fretwork ne demek

  1. fretwork : kafes işi
  2. fretwork : sapaklar