gaol ne demek

  1. gaol : cezaevi
  2. gaol : hapishane
  3. gaol : jail