imagination ne demek

 1. imagination : hayal gücü
 2. imagination : imgelem

imgelem ile ilgili cümleler

 1. imgeleme aygıtı
  imaging device
 2. imgeleme geometrisi
  imaging geometry
 3. Kendall simgelemi
  Kendalls notation
 4. tek gözlü imgeleme
  monocular imaging
 5. öntakı simgelemi
  Polish notation