linearity ne demek

  1. linearity : doğrusallık

doğrusallık ile ilgili cümleler

  1. doğrusallık ölçüsü
    figure of linearity
  2. doğrusallık
    linearity