ovvner ne demek

  1. ovvner : sahip

sahip ile ilgili cümleler

  1. Bir yeşil karta sahip olman gerekli
    You need to have a greencard
  2. Türkiyede Bush karşıtı düşünceye sahip olanlar var
    There are anti-Bush sentiments in Turkey
  3. Birçok fiil farklı anlamlara sahiptir
    Many verbs have different meanings