prawn ne demek

  1. prawn : büyük karides
  2. prawn : karides

karides ile ilgili cümleler

  1. karides
    Prawn
  2. karides
    shrimp