rabbi ne demek

  1. rabbi : haham

haham ile ilgili cümleler

  1. hahambaşı
    chief rabbi