skate ne demek

  1. skate : paten
  2. skate : patinaj yapmak