Germany ne demek

  1. Germany : Almanya

almanya ile ilgili cümleler

  1. Almanyaya gitmeyi deniyorum
    I am trying to go to germany
  2. Almanya
    Germany