adopt ne demek

  1. adopt : benimsemek
  2. adopt : edinmek
  3. adopt : evlat edinmek