air-to-air ne demek

  1. air-to-air : havadan havaya