altar ne demek

  1. altar : mihrab
  2. altar : sunak