anticipate ne demek

  1. anticipate : beklemek
  2. anticipate : önce davranmak