authentication ne demek

  1. authentication : aslıyla aynılığını kanıtlama
  2. authentication : kimlik denetimi
  3. authentication : resmi tasdik