axis ne demek

 1. axis : eksen

eksen ile ilgili cümleler

 1. Bin dokuz yüz seksen yılın Mayısında
  In May, 1980
 2. Sekseninci
  The eightieth
 3. eksenel bakışım
  axial symmetry
 4. eksen ızgara çizgileri
  axis grid line
 5. bakışım ekseni
  axis of symmetry