barge ne demek

  1. barge : mavna
  2. barge : salapurya