begrudge ne demek

  1. begrudge : fazla görmek
  2. begrudge : gözü kalmak