bidirectional ne demek

  1. bidirectional : iki yönlü
  2. bidirectional : ikiyönlü