boring ne demek

  1. boring : can sıkıcı

can sıkıcı ile ilgili cümleler

  1. Bu çok can sıkıcı
    That’s very annoying
  2. Ne kadar can sıkıcı
    How annoying!