brig ne demek

  1. brig : brik
  2. brig : gemi hapishanesi