chromium ne demek

  1. chromium : krom

krom ile ilgili cümleler

  1. kromatik frekansa bağımlı sapınç
    chromatic aberration
  2. kromatik saçılma
    chromatic dispersion
  3. mikromimari
    microarchitecture