chronograph ne demek

  1. chronograph : kronograf