desperately ne demek

  1. desperately : umutsuzca
  2. desperately : ümitsizce