dispersive ne demek

  1. dispersive : ayırgan

ayırgan ile ilgili cümleler

  1. ayırganlık eğrisi
    dispersion curve
  2. ayırgan ortam
    dispersive medium
  3. ayırgan
    dispersive