exploration ne demek

  1. exploration : (keşifte bulunmak amacıyla) (bir bölgeyi) dolaşma
  2. exploration : açınsama

açınsama ile ilgili cümleler

  1. açınsama
    exploration
  2. açınsamak
    explore