fifty ne demek

 1. fifty : ellelli
 2. fifty : elli

elli ile ilgili cümleler

 1. genellikle müzik dinlerim. müzik benim hobimdir.
  I generally listen to music. Music is a hobby of mine.
 2. Ellibir yaşındaki Tuheitia Paki önceki kralın yaşça en büyük oğludur
  Fifty one year old Tuheitia Paki is the eldest son of the previous monarch
 3. Belli bir çağa ait parça
  Period piece
 4. benzerlik, paralellik; benzeşim
  analogy
 5. genellikle
  as a general rule