flourish ne demek

  1. flourish : gelişmek

gelişmek ile ilgili cümleler

  1. Gelişmek
    Coming along
  2. Denize Çıkışı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler
    Developing Countries Without Exit to the Sea
  3. Deniz Tarafı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler
    Developing Countries Without Sea side