gluttony ne demek

  1. gluttony : aburluk
  2. gluttony : oburluk