homogeneity ne demek

  1. homogeneity : homojenlik
  2. homogeneity : türdeşlik