hypothalamus ne demek

  1. hypothalamus : hipotalamus