idle ne demek

  1. idle : atıl
  2. idle : aylak
  3. idle : boş duran
  4. idle : işsiz
  5. idle : işsiz güçsüz