impassive ne demek

  1. impassive : duygularını açığa vurmayan
  2. impassive : lakayt