imprudent ne demek

  1. imprudent : düşüncesiz
  2. imprudent : ihtiyatsız
  3. imprudent : tedbirsiz