inconclusive ne demek

  1. inconclusive : bir sonuca varmayan
  2. inconclusive : yetersiz

yetersiz ile ilgili cümleler

  1. yetersiz bellek
    out of memory